حوزه های فعالیت

زمینه فعالیت شرکت

  • - طراحی، نظارت و ساخت مجتمع های مسکونی،اداری وتجاری،، اسکلت های بتنی وفلزی،سقف های کامپوزیت،عرشه فولادی،کوبیاکس
  • - طراحی نظارت و ساخت کارخانجات و پروژه های صنعتی، تصفیه خانه های صنعتی، منابع ذخیره فلزی و بتنی آب، سوله های صنعتی ،کف سازی های بتنی بارویه های سخت
  • - طراحی نظارت و اجرای تاسیسات زیرزمینی شامل خطوط انتقال آب،فاضلاب و برق و...