هیئت مدیره

علی سلطانیان


سمت : عضو هیئت مدیره و مدیر عامل رشته تخصصی : مهندسی عمران ، راه و ساختمان دانشگاه محل تحصیل : شهید باهنر کرمان سابقه فعالیت کاری : 7 سال

مهران پناهپور


سمت : رئیس هیئت مدیره رشته تخصصی : مهندسی عمران ، راه و ساختمان دانشگاه محل تحصیل : علم و صنعت سابقه فعالیت کاری : 9 سال

حمزه سنگیان


سمت :عضو اصلی هیئت مدیره رشته تخصصی : مهندسی عمران ، ساختمان دانشگاه محل تحصیل : دانشکده فنی سمنان و دانشگاه فریمکو سابقه فعالیت کاری : 11 سال

محمد هادی ریاضی


سمت : مشاور عالی مدیر عامل در زمینه پروسس رشته تخصصی : کارشناسی ارشد شیمی، فیزیک دانشگاه محل تحصیل : علم و صنعت سابقه فعالیت کاری : 11 سال

مسعود مهربان


سمت : مشاور عالی مدیرعامل در زمینه مکانیک رشته تخصصی : کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سابقه فعالیت کاری : 17 سال

اسماعیل حیدری


سمت : مشاور عالی مدیرعامل در زمینه طراحی و اجرای برق رشته تخصصی : برق قدرت دانشگاه محل تحصیل : باهنر کرمان سابقه فعالیت کاری : 18 سال